Już od ponad roku zastosowanie mają przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest dostosować procedury funkcjonujących we firmie do obecnie obowiązującego prawa.

Pierwszym krokiem zmierzającym do wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie powinno być przeprowadzenie audytu RODO, który umożliwi zebranie informacji pozwalających na zaplanowanie wdrażania RODO jak i jego przeprowadzenia. W trakcie audytu pod uwagę powinniśmy brać kwestie zgodności prawnej i zgodności technologicznej.  Audyt RODO to również badanie danych osobowych, na podstawie, której powstaje rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.  Posiadanie takiego rejestru znacznie ułatwia późniejsze działania wdrożeniowe np. takie jak stworzenie klauzuli obowiązku informacyjnego, umów powierzenia czy też przeprowadzenia oceny ryzyka. Analiza tych informacji pozwoli na ich usystematyzowanie i ocenę, a w dalszej konsekwencji przygotowanie raportu lub\oraz planu wdrożenia.  Posiadając już plan lub raport możemy przejść do faktycznego wdrożenia RODO, w które powinniśmy rozpocząć od oceny ryzyka.

Przygotowanie dokumentacji RODO to połowa sukcesu, zaś ważniejszą kwestią jest umiejętność wdrażania RODO oraz umiejętność stosowania procedur i dokumentów w Twojej firmie.

W związku z ogromnym zapotrzebowaniem, odpowiadając na Państwa potrzeby jesteśmy gotowi zapewnić Państwu wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kandydatów, etc. Poprzez świadczenie usług naszym celem jest nie tylko zabezpieczyć Państwa interes prawny w zakresie ochrony danych osobowych, ale również usprawnić związane z nią procesy.

Turecka Izba Gospodarcza w partnerstwie z firmą PolGuard ® Consulting Sp. z o.o. świadczy również usługi weryfikacji prawnej dokumentacji sporządzonej przez inne podmioty oraz audytu powdrożeniowego w oparciu o Rozporządzenie RODO i nową ustawę o ochronie danych osobowych.

Usługi realizowane są po dokonaniu indywidualnej oceny stanu i poziomu wdrożenia RODO we firmie.

Przypominamy, iż wszystkie usługi doradcze dla MMŚP mogą zostać sfinansowane w 80% ze środków UE. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel 63 289 18 89 lub e-mail biuro@tig.turek.pl