Szanowni Państwo,

W ramach szacowania wartości zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia kursu pt.: „Kurs grafiki komputerowej”.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”, Nr RPWP.08.03.01-30-0031/19.

Formularz szacowania znajduje się w załączniku.

Wstępną ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty – na adres: biuro projektu – ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek, w dni robocze w godz. 7.30-15.30 bądź na adres mailowy k.gorski@tig.turek.pl.Termin składania ofert upływa 19.04.2023r.