Dnia 2 września br. w Centrum Biznesu i Innowacji Tureckiej Izby Gospodarczej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków TIG, w trakcie którego wyłoniono władze instytucji VIII kadencji na lata 2020-2023. Nowym Prezesem TIG został p. Damian Brzóska, który zastąpił na tym stanowisku p. Marka Sawickiego, pełniącego tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje.

W dziesięcioosobowy skład Rady TIG weszli:

 1. Damian Brzóska – Prezes,
 2. Witold Jarecki – Wiceprezes
 3. Marek Sawicki – Wiceprezes,
 4. Romualda Zajdel-Pawlak – Sekretarz,
 5. Tomasz Wroniak – Członek Prezydium,
 6. Jacek Wzorek – Członek Prezydium,
 7. Ludwik Bogdan Greber – Członek Rady,
 8. Joanna Pastuszka – Członek Rady,
 9. Krzysztof Lewandowski – Członek Rady,
 10. Witold Krysiak – Członek Rady.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Sylwię Kucharską – Przewodnicząca,
 2. Karola Maca – Z-ca Przewodniczącego,
 3. Dorotę Tylak-Marciniak – Sekretarz.

Powołano również Sąd Koleżeński w składzie:

 1. Wiesław Kosobudzki – Przewodniczący,
 2. Przemysław Jandy – Z-ca Przewodniczącego,
 3. Paweł Janiak – Sekretarz.

  Na ręce nowych władz składamy serdeczne gratulacje, życząc owocnej pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.