Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy oświadczenie, które koniecznie powinni wypełnić mikro i mali przedsiębiorcy, aby mogli zostać objęci działaniami osłonowym w II półroczu 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem do ustawy o cenach prądu.

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami,
  • szpitalami,
  • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowegoBędzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Oświadczenia należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego – w przypadku podmiotów, które korzystają z oferty Grupy Zakupowej TIG Energia POLKOMTEL oświadczenia proszę przesyłać na adres:

Polkomtel Sp. z o.o.
DOEEiG
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G, których jest ponad 15 milionów, nie muszą składać oświadczeń.

DO POBRANIA: 
Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej