Doradztwo w Zamówieniach Publiczne dla MŚP

Przedsiębiorco działasz na rynku zamówień publicznych i chcesz poznać zmiany wynikające z nowelizacji ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i nie chcesz ich powtórzyć?

Nasi Eksperci służą pomocą w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych!

Nie czekaj umów się na spotkaniu już dziś, tel 63 289 18 89.

 

 

Tureckiej Izby Gospodarczej w latach 2016-2017  otrzymała wsparcie finansowe  w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług doradczych Tureckiej Izby Gospodarczej na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR,  poddziałanie 1.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”,  dzięki któremu pracownicy TIG pozyskali wiedzę i stali się ekspertami w zakresie prawa zamówień publicznych dla MSP.