Projekt „ Zmiana szansą na sukces“

Celem projektu jest  pomoc osobom zagrożonym utratą pracy w utrzymaniu zatrudnienia lub znalezieniu nowej pracy, a osobom bezrobotnym pomoc w powrocie na rynek pracy.
Szkolenie pracownik administracyjno-biurowy dla kobiet powyżej 30 roku życia.
Uwaga! Tylko dla kobiet, które straciły pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Nasza oferta:
• stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł brutto za godzinę szkolenia
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
• staż zawodowy (4-miesięczny) ze stypendium stażowym ok. 1000 zł netto/m-c
• zwrot kosztów dojazdu na staż

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Zamian szansą na sukces”
tel. 665 998 899