W dniach 23-26 listopada delegacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Rady 30 przebywała z wizytą studyjną w krajach skandynawskich. Udział w wizycie brał Damian Brzóska, Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej oraz Członek WR 30.

Celem wizyty były rozmowy z przedstawicielami duńskich, szwedzkich i polskich instytucji, a także posiedzenie Wielkopolskiej Rady 30, podczas którego Rada podsumowała ostatnie wydarzenia gospodarcze oraz nakreśliła plan działań na 2022 rok. W trakcie obrad analizowano także projekt ustawy dotyczącej podniesienia jakości stanowionego prawa poprzez wzmocnienie instytucjonalne i proceduralne systemu tworzenia prawa.

Podczas spotkania w Kopenhadze Laura Thorborg, Dyrektor ds. Promocji Trade Counsil – Invest in Denmark podzieliła się z uczestnikami prelekcji doświadczeniami, jak również przedstawiła formy wsparcia, jakie zarządzana przez nią instytucja oferuje przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym.

Kolejnym punktem wizyty była wizyta w Ambasadzie RP w Danii i spotkanie z Mateuszem Mońko, Chargé d’affaires ad interim, Kierownikiem Wydziału Polityczno – Ekonomicznego, który zreferował doświadczenia, pomysły oraz działania związane z rozwojem gospodarczym w Polsce, na przykładzie województwa wielkopolskiego, było to fundamentem do podjęcia rozmów nt. współpracy Wielkopolski z działem ekonomicznym Ambasady. Podczas rozmów omówiono m.in. temat innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki na przykładzie sektora czystej energii.

W Malmö Małgorzata Wiśniewska zaprezentowała Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Polkrona. Poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu przedsiębiorcy mają możliwość nawiązywania kontaktów z innymi firmami z różnych branż. Ponadto Polkrona na bieżąco dostarcza informacje o zmianach w szwedzkim prawie.  

W Szwecji doszło także do spotkania z przedstawicielami Invest in Skåne, podczas którego członkowie delegacji rozmawiali o możliwościach i perspektywach inwestycyjnych w Szwecji.