Dziś wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku realizowaliśmy warsztaty „Regulacje prawne w zakresie zatrudniania obcokrajowców- zmiany po 12 marca 2022r.”
Dziękujemy prowadzącej- Pani Beacie Bartczak Dyrektor PUP w Turku za przybliżenie uczestnikom wiedzy z zakresu legalizacji pracy obcokrajowców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski od 24.02.2022r. oraz za przedstawienie aktualnej oferty programów Powiatowego Urzędu Pracy w Turku skierowanych do pracodawców.