Turecka Izba Gospodarcza uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu pn. SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.
Szkolenie organizowane w formie samokształcenia kierowanego odbędzie się w dniach 2-3 września 2021 r. w godzinach 9.00 do 15.00 w sali Szkoleniowej Tureckiej Izby Gospodarczej (ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek).
Pierwszy dzień szkolenia przeznaczony jest na samokształcenie. Materiały szkoleniowe do jego realizacji zostaną przesłane po otrzymaniu od Państwa karty zgłoszeniowej na szkolenie.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 160 zł + VAT/osobę dla członków Tureckiej Izby Gospodarczej oraz 200 zł + VAT/osobę dla pozostałych firmy oraz instytucji.
Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres m.zasada@tig.turek.pl lub dostarczenie osobiście do Biura TIG do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Przypominamy, że ważność szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami wynosi 5 lat, po tym okresie szkolenie należy powtórzyć.