Tradycyjne przedstawiciele społeczności naszego powiatu spotykają się w celu podsumowania minionego roku na Spotkaniu Noworocznym. Jak co roku organizatorami gali byli Starosta turecki Mariusz Seńko, Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej – Marek Sawicki, Przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej oddział w Turku – Marek Pańczyk oraz wiceprezes Tureckiego Koła Ekologów – Karolina Augustyniak.

Podczas spotkania wyróżniono najbardziej aktywnych przedstawicieli zgromadzonych środowisk. Tytuł Człowieka Roku – Złoty Herb Powiatu Tureckiego otrzymał dr Piotr Kwieciński, statuetka dla Firmy Roku powędrowała do TUR-TRANS-GAPSA S.J., Rolnikiem Roku Powiatu Tureckiego został Łukasz Szymański, a Człowiekiem Zatroskanym o Środowisko – Danuta Lewandowska. W tym roku przyznano również wyróżnienia dla rodzin zastępczych: Marioli i Andrzeja Próżyńskich, Anny i Mariusza Dygud, Doroty Wojciechowskiej oraz Mariana Selewskiego. Wyrazy uznania za wspieranie działań edukacyjnych oraz współpracę na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie tureckim przekazano właścicielowi firmy LTM DrewTur Ludwikowi Greberowi.

„Ten rok, który minął, był dla naszej izby gospodarczej, szczególnie dla pracowników biura, bardzo pracowity (…) Wsparliśmy w zeszłym roku wiele przedsiębiorstw, to świadczy o tym, że spełniamy swoją rolę, że w naszym regionie myśl działalności gospodarczej cały czas się rozwija” – mówił podczas swojego wystąpienia Prezes TIG Marek Sawicki.