Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie 28 państw Unii Europejskiej.

Czas to zmienić!

Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła realizację programu „Ja w internecie”, którego Gmina Kawęczyn w partnerstwie z Turecką  Izbą Gospodarczą jest również beneficjentem.

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania  z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.

Dlaczego warto?

Dzięki programowi „Ja w Internecie” gmina Kawęczyn wprowadzi mieszkańców w świat Internetu, pokaże, jak funkcjonują social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych, wykorzystywania Internetu we własnym biznesie, ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami.

Tematy szkoleń:

  • Rodzic w Internecie,
  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działanie w sieciach społecznościowych,
  • Rolnik w sieci.

Ja w Internecie, czyli kto?

W szkoleniach mogą uczestniczyć dorośli od 25 roku życia mieszkańcy województwa wielkopolskiego, w tym osoby niepełnosprawne, pracujące jak i  bezrobotne, gównie mieszkańcy  Gmina Kawęczyn.

Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu organizowanym przez Gminę Kawęczyn  i Turecką Izbę Gospodarczą.

Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników.

Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy rekrutacji, tematy, miejsca szkoleń itp. udostępniane będą sukcesywnie na stronach internetowych Gminy Kawęczyn  www.kaweczyn.pl  i Tureckiej Izby Gospodarczej www.tig.turek.pl