Szanowni Państwo,

W ramach rozeznaniach rynku, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia kursu  kwalifikacyjnego pt. „Operator koparko-ładowarki kl. III”  (w tym m.in.: materiały szkoleniowe, badania lekarskie, zapewnienie sal, niezbędnego sprzętu, zatrudnienie trenera/instruktora, koszt egzaminu państwowego).

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”, Nr RPWP.08.03.01-30-0031/19.

Formularz rozeznania znajduje się w załączniku.

Wstępną ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty – na adres: biuro projektu – ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek, w dni robocze w godz. 7.30-15.30 bądź na adres mailowy k.gorski@tig.turek.pl.Termin składania ofert upływa 3.03.2023 r. do godz. 15:30.