Gmina Brudzew

Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła realizację programu „J@ w Internecie”, którego Gmina Brudzew w partnerstwie z Turecką  Izbą Gospodarczą jest  beneficjentem. Partnerska współpraca TIG i Gminy Brudzew pozwoliła uzyskać na realizację zadania 100% dofinansowania w kwocie 104 720,00 zł, w ramach tych środków zostanie zakupiony sprzęt w postaci 12 laptopów. Projekt będzie realizowany do listopada 2019 roku, a  w jego wyniku 187 mieszkańców Gminy Brudzew podniesie swoje kompetencje cyfrowe w ramach udziału w szkoleniach o następujących modułach:

  • Rodzic w Internecie,
  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działanie w sieciach społecznościowych,
  • Rolnik w sieci,
  • Kultura w sieci.

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania  z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Dzięki programowi „J@ w Internecie” Gmina Brudzew  wprowadzi mieszkańców w świat Internetu, pokaże, jak funkcjonują social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych, wykorzystywania Internetu we własnym biznesie, ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Uwaga! W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe powyżej 25 roku życia.Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu, Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy rekrutacji, tematy, miejsca szkoleń itp. udostępniane będą sukcesywnie na stronach internetowych Gminy Brudzew  www.brudzew.pl i Tureckiej Izby Gospodarczej www.tig.turek.pl.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 63 279 83 33, 665 998 899.

Dokumenty rekrutacyjne:

Brudzew Formularz zgłoszeniowy Ja w Internecie

Regulamin Rekrutacji_Brudzew-1.doc ok

Zakres_danych_osob_powierzonych_do_przetwarzania Ja w internecie

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

13 marca 2019