„Pożyczka na rozwój” jest tym, czego szukasz.

Potrzebujesz pieniędzy na zakup maszyny?

Szukasz taniego kapitału na rozwój?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór w ramach Programu pilotażowego „Pożyczka na rozwój”.

Środki z pożyczki – od 100 000,00 zł do 500 000,00 zł – muszą być przeznaczone na inwestycje w nowe środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), a jeżeli wymaga tego projekt, mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie.

O pożyczkę i wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy posiadający status mikro albo małego przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski od co najmniej 2 lat.

Stopa oprocentowania pożyczki jest stała, a jej wysokość może wynieść od 2,5% do 6% w stosunku rocznym. Jest ona uzależniona od wyniku oceny kondycji finansowej wnioskodawcy dokonanej na podstawie złożonych dokumentów finansowych oraz przedstawionych form zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Okres przeznaczony na realizację projektu nie powinien przekraczać jednego roku od dnia zawarcia umowy, natomiast maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat od momentu wypłaty środków. Przewidziana jest również 9-miesięczna karencja w spłacie kapitału, która może być wykorzystana w dowolnym momencie okresu spłaty.

To, co odróżnia „Pożyczkę na rozwój” od ofert dostępnych na rynku to możliwość zamiany części pożyczki na dotację. Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową przedsiębiorca otrzyma od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić co najmniej 20% kwoty pożyczki.

Nabór wniosków  potrwa do 5 listopada 2018 r. do godz. 16:00:00. Ocena odbywa się raz w miesiącu i obejmuje wnioski złożone do 5 dnia danego miesiąca.