Współczesne systemy energetyczne coraz bardziej opierają się na źródłach odnawialnych, stanowiących fundament zrównoważonej przyszłości. W tym kontekście magazyny energii pełnią kluczową rolę, umożliwiając efektywne zarządzanie produkcją i dystrybucją energii elektrycznej.

Z rozwojem sektora energii odnawialnej oraz rosnącą świadomością ekologiczną, magazyny energii stają się istotnym narzędziem. Pełnią one ważną funkcję w sytuacjach awaryjnych, zabezpieczając dostęp do energii oraz umożliwiają wykorzystanie nadmiaru energii elektrycznej wytwarzanej w okresach wysokiej produkcji.

Technologie magazynowania energii pozwalają przekształcać energię elektryczną w formę, którą można przechowywać i wykorzystać w późniejszym czasie. Dodatkowo, umożliwiają transport energii w miejsca, gdzie jest ona potrzebna, co zwiększa elastyczność systemów energetycznych.

W kontekście rosnącej roli magazynów energii, istnieje potrzeba finansowania projektów związanych z ich budową i rozwojem. Planując inwestycję w źródła energii odnawialnej (OZE), istnieje możliwość połączenia tego przedsięwzięcia z budową magazynu energii. Dofinansowanie może obejmować aspekty produkcji i przechowywania energii, co przyczynia się do efektywności i rentowności projektów z zakresu energii odnawialnej.

W Polsce istnieją różne programy wsparcia dla projektów związanych z OZE i magazynami energii. Na poziomie krajowym, Program FEnIKS oferuje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla większych instalacji OZE wraz z magazynami.

Dodatkowo, istnieją programy regionalne, takie jak Fundusze Europejskie dla Wielkopolski czy dla Śląska, które oferują wsparcie dla projektów związanych z OZE, w tym magazynami energii. Wybór odpowiedniego programu zależy od mocy planowanej instalacji produkcji energii. Jeśli brak jest w danym okresie planowanego naboru na szczeblu krajowym lub regionalnym, istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej pożyczki z Programu Priorytetowego Energia Plus. To źródło wsparcia obejmuje projekty z zakresu OZE połączone z magazynami energii. Warto również zwrócić uwagę na programy Funduszu Modernizacyjnego, które są w fazie przygotowań. Przewiduje się ogłoszenie konkursu dla przedsiębiorców i organizacji społecznych. To kolejna szansa dla projektów związanych z budową magazynów energii.

Planowany jest również nabór wniosków dla przedsiębiorstw w ramach Działania 10.06 „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej”, gdzie przedsiębiorcy z określonych powiatów (m. Konin, powiat koniński, turecki, kolski i słupecki) będą mogli ubiegać się o dofinansowanie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE wraz z magazynami. Dotacje obejmą instalacje fotowoltaiczne o mocy do 0,5 MWe, wspierając zrównoważony rozwój regionu.

Zachęcam Wnioskodawców do dokładniej analizy dostępnych programów, tak by dopasowywać swoje projekty do konkretnych kryteriów i harmonogramów naborów. Inwestycje w magazyny energii stają się nie tylko integralnym elementem projektów z OZE, ale także kluczową strategią zwiększenia efektywności i opłacalności działań związanych z energią odnawialną.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani inwestycjami w magazyny energii i szukacie możliwości pozyskania dofinansowania, zachęcamy do skonsultowania swoich projektów z specjalistami z Tureckiej Izby Gospodarczej. Od wielu lat specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków na różne projekty, w tym i związane z odnawialnymi źródłami energii. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w znalezieniu najlepszych rozwiązań finansowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i celów inwestycyjnych.

Zapraszam do kontaktu tel. 632891889

Monika Kozłowska
Dyrektor TIG