Kolejne nasze wyzwanie to budowanie kultury otwartych innowacji. Na konferencji OTWARTE INNOWACJE W TRANSFERZE TECHNOLOGII konsultanci TIG poznawali zasady przyznawania grantów na innowacje.

W programie konferencji znajdował się:

-panel dyskusyjne „POTENCJAŁ OTWARTYCH INNOWACJI W SEKTORZE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW”,
-prezentacja SUCCESS STORY, SATIM,
-warsztat DESIGN THINKING w transferze technologii,
-warsztat O negocjacjach i nie tylko – komunikacja w biznesie,
-pisanie wniosków w projektach UE