Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez analizę” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

  • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
  • mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

 

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się z maks. 3 podmiotów),
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;  
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;  
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);   
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro; pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

 

Wnioski będzie można składać za pomocą systemu informatycznego NCBR. Logowanie możliwe będzie po wejściu na stronę internetową od 22 marca do maksymalnie 4 maja 2021 r. (do godz. 16:00).

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na adres email: info@ncbr.gov.pl oraz pod numery tel.: +48 22 39 07 170; +48 22 39 07 191.