W tym roku po raz XIII ogłaszamy konkurs „Mam plan na BIZNESPLAN”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy nt. przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowanie postaw biznesowych oraz promowanie Powiatu Tureckiego jako miejsca przyjaznego biznesowi. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. W ramach I etapu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2019 r. Następnie należy uczestniczyć w warsztatach dotyczących prawidłowego przygotowania biznesplanu i napisać biznesplan zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu. Do  finałowego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników, którzy przedstawią najlepsze prace. Finał konkursu polega na zaprezentowaniu przed zgromadzonym Jury własnego pomysłu na działalność gospodarczą. Na potrzeby prezentacji każdy z zakwalifikowanych uczestników może wykorzystać różne formy ekspozycji/demonstracji, w tym prezentacje multimedialne. Po zapoznaniu się przez Jury z zaprezentowanymi przez uczestników konkursu biznesplanami oraz przygotowanymi prezentacjami zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

Członkowie Tureckiej Izby Gospodarczej sponsorują nagrody rzeczowe oraz finansowe dla wszystkich finalistów.

1. Regulamin Konkursu 2019
2. Karta zgłoszeniowa konkurs Mam Plan na Biznesplan
3. Biznesplan – wzór
Zgoda opiekuna na udział dziecka w konkursie Mam Plan na Biznesplan