Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 stycznia 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów udzielił akredytacji Ośrodkowi Innowacji pn. Turecka Izba Gospodarcza w ramach usług doradczych w zakresie innowacji.

Na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Turecka Izba Gospodarcza uzyskała akredytację ogólnokrajową jako Ośrodek Innowacji. Dzięki uzyskaniu tego statusu TIG może m.in świadczyć usługi proinnowacyjne dofinansowane ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  dla MŚP z Całej Polski.