Informacja o okresach obowiązywania ubezpieczenia w projektach „Czas na aktywizację” oraz „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej”

W nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących okresu obowiązywania ubezpieczenia w projektach „Czas na aktywizację” oraz „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej” informujemy, iż okresy ubezpieczeniowe w ZUS obowiązują w okresach:

– odbywania szkolenia (tj. od dnia rozpoczęcia szkolenia, do dnia jego zakończenia), oraz jeden miesiąc po jego zakończeniu.

– odbywania stażu (tj. od dnia rozpoczęcia stażu, do dnia jego zakończenia), oraz jeden miesiąc po jego zakończeniu.

Osoby, które po zakończeniu szkolenia, bądź stażu nie podjęły zatrudnienia, a chcą mieć status osoby ubezpieczonej, proszone są o rejestracje w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl