Nasze sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych nie umknęły regionalnym mediom.

Najnowsze wydanie poznańskiej Gazety Wyborczej prezentuje artykuł o beneficjentach poddziałania 1.3.2 WRPO, w ramach którego przeznaczono 50 mln zł na wsparcie przedsiębiorczości. Jednym z projektów, który uzyskał uznanie w oczach oceniających był wniosek pt.  „Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku”.
Należy również przypomnieć, że w tym roku pozytywną ocenę otrzymały również projekty z poddziałania:

– 1.3.1 WRPO pt. „START-UP CAPITAL – Wsparcie rozwojowe firm z sektora MŚP z subregionu konińskiego w ramach inkubacji przedsiębiorstw”,
– 6.2 WRPO pt. ” Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej”,
– 6.3.1 WRPO pt. „Lepsza przyszłość z własną firmą”

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce Projekty – W tracie realizacji.