Program „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI” jest dedykowany przedsiębiorstwom wpisującym się w priorytet o nazwie „Ścieżka SMART”. W ramach tej ścieżki, istnieje kilka rodzajów wniosków, z których każdy musi obejmować co najmniej dwa rodzaje działań dla mikro i małych, a także dla średnich przedsiębiorstw, mianowicie badania i rozwój (moduł B+R) lub wdrażanie innowacji. Dla dużych przedsiębiorstw wniosek powinien skupiać się na obszarze B+R, z możliwością dodatkowego uwzględnienia modułu wdrażania.

Terminy naborów są zróżnicowane dla różnych rodzajów przedsiębiorstw:

  • Runda IV: od 15 grudnia 2023 r. do 8 lutego 2024 r. (dla konsorcjów MŚP z innymi niż MŚP, organizacji badawczych lub NGO, oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP lub organizacji badawczych lub NGO).
  • Runda V: od kwietnia do maja 2024 r. (dla konsorcjów MŚP) oraz od czerwca do października 2024 r. (dla MŚP).

Główny cel projektu obejmuje rozwój zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań, uwzględniający innowacje produktowe, procesowe, cyfryzację, zrównoważony rozwój, internacjonalizację i wzrost zarządzania kadr. Beneficjentami programu mogą być mikro, małe  przedsiębiorstwa oraz konsorcja, zależnie od rodzaju aplikacji (PARP lub NCBR). Maksymalna kwota dotacji wynosi 80% poziomu dofinansowania UE w projekcie.

Wsparcie obejmuje różne moduły, takie jak B+R, wdrażanie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja, internacjonalizacja, zazielenienie przedsiębiorstw, wyposażenie. Każdy moduł zawiera szczegółowe dane dotyczące kosztów, takich jak koszty zasilania, badań, amortyzacji, zakupu materiałów, usług doradczych itp.

Program jest dostępny dla różnych sektorów przedsiębiorstw, a wniosek musi spełniać określone warunki projektu.

 

🔗 Więcej informacji na stronie:

https://nowedotacjeunijne.eu/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/?fbclid=IwAR0pnzccSjwNudHkOVMObrQBkGtWB9f2FqnF4ZZTloGRztvBS57XeTyVZU0