Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, mogą skorzystać z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Wnioski przyjmują banki kredytujące, które współpracują z BGK.

Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO) pozwoli obniżyć koszt kredytu obrotowego zaciągniętego przez firmę. Przedsiębiorca spłaci tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, resztę pokryje dopłata z budżetu państwa.

Kredytów z dopłatami będą udzielały do końca 2020 roku banki komercyjne i spółdzielcze, które podpiszą lub już podpisały umowę z BGK. To do nich powinien udać się przedsiębiorca, aby uzyskać dopłatę.

Z dopłat będą mogły korzystać zarówno małe i średnie firmy, jak i te duże.

Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – nowych i już zaciągniętych BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy.

Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania dotyczy wyłącznie odsetek kredytu – nie pomniejsza rat kapitałowych.

Mikro-, małe i średnie firmy otrzymają dopłatę do oprocentowania w wysokości dwóch punktów procentowych, a duże jednego punktu procentowego.

Banki będą udzielały kredytów z dopłatą przedsiębiorcom oraz podmiotom, które prowadzą działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania można łączyć z innymi programami, np. zaciągając kredyt z dopłatą zabezpieczony gwarancją płynnościową lub gwarancją de minimis.