Szanowni Darczyńcy,

za nami akcja „Ambulans-Pandemia”. Niestety, nie udało się zebrać wystarczającej kwoty, by dokonać zakupu specjalistycznej karetki. Fundacja, która poprosiła nas o wsparcie zorganizowanej akcji Ambulans-Pandemia zaproponowała, aby za złożone datki zakupić sprzęt  do badań EKG.

W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem do Państwa Darczyńców, czy wyrażacie Państwo zgodę na zmianę celu zbiórki. Brak wniesionego sprzeciwu z Państwa strony do dnia 31.08.2020 r., do godz. 15:30 pod nr tel. 63 289 18 89 lub pod adres mailowy biuro@tig.turek.pl, oznaczać będzie akceptację nowego celu w zakresie zakupu sprzętu do badań EKG.

W przypadku braku zgody, przekazane środki zostaną zwrócone na konto, z którego została zrealizowana wpłata.

Raz jeszcze dziękujemy za okazane wsparcie.