SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej jest nieodzownym elementem gry rynkowej. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza i rosnąca rywalizacja między przedsiębiorstwami to trudne, a jednocześnie nieuniknione wyzwania z jakimi muszą zmierzać się dzisiaj przedsiębiorcy. W praktyce jednak nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może z dnia na dzień utracić płynność finansową np. w związku z niedotrzymaniem terminów przez jednego z większych kontrahentów. Efektem tego jest brak zdolności do regulowania zobowiązań.

 

Uruchomienie działań zapobiegawczych lub naprawczych wymaga bieżącej znajomości i oceny sytuacji ekonomicznej, finansowej i marketingowej podmiotu gospodarczego. Tempo zmian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa praktycznie wyklucza incydentalne przeprowadzanie takiej oceny np. przy sporządzaniu rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa. Nawet firmy funkcjonujące w branżach, które do tej pory podawane były za przykłady stabilności  (przemysł ciężki, górnictwo, energetyka) zmuszone są do ciągłego monitorowania zarówno „wewnętrznych” parametrów prowadzonej działalności, jak i zdarzeń zachodzących na szeroko rozumianym rynku.

Współczesny przedsiębiorca musi zatem dysponować narzędziami, które umożliwią mu detekcję zjawisk mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i efektywność prowadzonej działalności.

Dzięki wsparciu  Tureckiej Izby Gospodarczej w latach 2016-2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług doradczych Tureckiej Izby Gospodarczej na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” finansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” pracownicy TIG pozyskali wiedzę i stali się ekspertami w zakresie wsparcia w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych firm.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane przedsiębiorstwa do korzystania z naszych usług!