Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku

O PROJEKCIE

Celem projektu jest stworzenie przez Turecką Izbę Gospodarczą nowej infrastruktury, tj. silnego ośrodka generującego warunki dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw – Centrum Biznesu i Innowacji TIG w Turku, który pozwoli rozbudować ofertę oraz świadczyć wysoce specjalistyczne i pro-rozwojowe usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców.

W wyniku realizowanego projektu powstanie nowy obiekt użyteczności publicznej o powierzchni ok. 320 m2. W budynku znajdzie się prototypownia, sala konferencyjna, sale szkoleniowe , strefa coworkingu, sala spotkań biznesowych, pomieszczenia biurowe. Wszystkie pomieszczenia wyposażone będą w sprzęt teleinformatyczny i multimedialny. Planowany termin zakończenia realizacji – grudzień 2019 r.

W ramach projektu wprowadzone zostaną nowe usługi m.in.:
– w zakresie optymalizacji procesów konstrukcyjno-wytwórczo-obróbczych za pomocą uruchomionej w Centrum Prototypowani 3D m.in.: poprzez wytworzenie wirtualnego modelu (komputerowa wizualizacja 3D), po transfer cyfrowy tego modelu do zautomatyzowanych urządzeń obróbczych i wytworzenie fizycznego prototypu przy zminimalizowanych nakładach czasu, energii i materiałów,
 – modelowanie 3D, czyli tworzenie trójwymiarowych modeli na podstawie dostarczonej przez firmę dokumentacji, które służyć mogą do dalszych prac projektowych, wizualizacje gotowych produktów bądź tworzyć bazę do wykonania produktów na obrabiarkach CNC,
– usługi druku przestrzennego i wielkoformatowego, skanowania 3D, tworzenia modeli imitacyjnych realizacji krótkich serii produkcyjnych,
– wynajmu nowocześnie przygotowanej infrastruktury do codziennej pracy biurowej, organizacji spotkań, szkoleń czy konferencji biznesowych.

Od ponad 19 lat Turecka Izba Gospodarcza  prowadzi konsekwentne działania na rzecz wspierania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pozyskiwane przez nas środki  finansowanie, realizacja własnych projektów  pozwalają  na podejmowanie coraz to nowych wyzwań, które  stają się wielką szansą dla lokalnych  i regionalnych firm. Jednoznacznie wskazuje też, jak ważne dla nas są działania na rzecz rozwoju biznesu.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/CBiI

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 17.02.2020r. opublikowane zostało ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/CBII z dnia 17 lutego 2020 r. dotyczące dostawy sprzętu, oprogramowania, mebli oraz wyposażenia Centrum Biznesu i Innowacji w Turku w ramach projektu:

Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233455

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach postępowania.  

Ofertę należy złożyć w terminie do 25 lutego 2020 r. do godziny 14.00 ( liczy się data i godzina doręczenia/wpływu do Biura TIG)

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3a – wzór umowy
Załącznik nr 3b – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/CBiI

Szanowni Państwo,

informujemy, iż opublikowane zostało ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/CBII r. z dniu 04.03.2020r. dotyczące dostawy sprzętu, oprogramowania, mebli oraz wyposażenia Centrum Biznesu i Innowacji w Turku w ramach projektu:

Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku

Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236876

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach postępowania.  

Ofertę należy złożyć w terminie do  13 marca 2020 r. do godziny 14.00 (liczy się data i godzina doręczenia/wpływu do Biura TIG)

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 3b

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/CBiI

Szanowni Państwo,

informujemy, iż opublikowane zostało ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/CBII r. z dnia 21.05.2020r. dotyczące Dostawy sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem Centrum Biznesu i Innowacji w Turku w ramach projektu:

Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku

Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246720

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach postępowania.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2020r. do godziny 12.00 (liczy się data i godzina doręczenia/wpływu do Biura TIG)

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/CBI

Szanowni Państwo,

informujemy, iż opublikowane zostało ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/CBII r. z dnia 18.11.2020r. dotyczące Dostawy sprzętu specjalistycznego do prototypowni Centrum Biznesu i Innowacji w Turku w ramach projektu:

Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17637

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach postępowania.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.11.2020r. do godziny 12.00 (liczy się data i godzina doręczenia/wpływu do Biura TIG)

 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3