Czas na aktywizację edycja II – 1.2.1 POWER Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

O PROJEKCIE

ROZEZNANIE RYNKU - POŚREDNICTWO PRACY Z ELEMENTAMI PORADNICTWA ZAWODOWEGO - 15.07.2020 r.

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „Czas na aktywizację – edycja II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku. pracy – projekty konkursowe. W ramach projektu przewidziano zadanie związane z świadczeniem usług Pośrednictwa pracy z elementami poradnictwa zawodowego.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usług. 

Szczegółowe dane dotyczące wymagań, terminów oraz formularz wstępnej oferty znajdują się w załączniku poniżej.

Zapraszamy do składania wstępnych ofert!

Rozeznanie rynku – Pośrednictwo pracy z elementami poradnictwa zawodowego

ROZEZNANIE RYNKU - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY" - 10.09.2020 r.

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „Czas na aktywizację – edycja II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. W ramach projektu planowana jest organizacja szkolenia pn. Pracownik administracyjno-biurowy.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Szczegóły rozeznania, w tym wymagania, terminy oraz formularz wstępnej oferty znajdują się w załączniku poniżej.

Zapraszamy do składania ofert!

 Rozeznanie rynku – Pracownik administracyjno-biurowy

ROZEZNANIE RYNKU - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "STYLIZACJA RZĘS I PAZNOKCI" - 16.09.2020 r.

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „Czas na aktywizację – edycja II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. W ramach projektu planowana jest organizacja szkolenia pn. Stylizacja rzęs i paznokci.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Szczegóły rozeznania, w tym wymagania, terminy oraz formularz wstępnej oferty znajdują się w załączniku poniżej.

Zapraszamy do składania ofert!

Rozeznanie rynku – szkolenie „Stylizacja rzęs i paznokci”

WSTRZYMANIE FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 24.10.2020

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju, a w konsekwencji  możliwością organizowania zgromadzeń publicznych do 5 osób, zawieszamy realizację kursów i szkoleń w ramach projektu. 

Informacja o zmianach harmonogramów realizowanych kursów będzie przekazana wszystkim Uczestnikom mailowo oraz telefonicznie. 

ROZEZNANIE RYNKU - PRACOWNIK BIUROWY Z PODSTAWAMI MARKETINGU - 12.05.2021 r.

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „Czas na aktywizację – edycja II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. W ramach projektu planowana jest organizacja szkolenia pn. Pracownik biurowy z podstawami marketingu.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Szczegóły zapytania, w tym wymagania, terminy oraz formularz wstępnej oferty znajdują się w załączniku poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku – Pracownik biurowy z podstawami marketingu

ROZEZNANIE RYNKU - SPAWACZ MAG/TIG - 06.09.2021 r.

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „Czas na aktywizację – edycja II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. W ramach projektu planowana jest organizacja kursu pn. Spawacz MAG/TIG.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Szczegóły zapytania, w tym wymagania, terminy oraz formularz wstępnej oferty znajdują się w załączniku poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku – Spawacz MAG-TIG

ROZEZNANIE RYNKU - SPAWACZ MAG/TIG - 10.12.2021 r.

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „Czas na aktywizację – edycja II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. W ramach projektu planowana jest organizacja kursu pn. Spawacz MAG/TIG.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Szczegóły zapytania, w tym wymagania, terminy oraz formularz wstępnej oferty znajdują się w załączniku poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku – Spawacz MAG-TIG