LEVEL UP – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców obszaru LGD – WRPO 8.2 Uczenie się przez całe życie

O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do 320 osób (216 kobiet, 104 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, w tym szczególnie mieszkańcy małych miast, osoby powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie powiat tureckiego oraz gminy Kościelec (powiat kolski), które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć udziału w projekcie. Celem projektu jest  wzrost kompetencji cyfrowych 226 osób dorosłych (w tym 152 kobiet i 74 mężczyzn) znajdujących się w trudniej sytuacji na rynku pracy spośród uczestniczących w  projekcie 320 osób poprzez ukończenie szkolenia zakończonego formalnym wynikiem oceny i walidacji. Projekt realizowany jest do maja 2021 r. na trenie powiatu tureckiego oraz gminy Kościelec (powiat kolski).

Poziomy szkoleń:

  • Szkolenie poziom A (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 60 godzin lekcyjnych.
  • Szkolenie poziom B (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 120 godzin lekcyjnych.
  • Szkolenie poziom C (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 160 godzin lekcyjnych.
  • Szkolenie poziom A (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 120 godzin lekcyjnych.

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Z DNIA 23.03.2020
WSTRZYMANIE FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz wszelkimi utrudnieniami powstałymi z zaistniałą sytuacją, informujemy, że do odwołania wstrzymujemy wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu prowadzone w trybie stacjonarnym. Tym samym informujemy, że zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie.

Personel projektu będzie wykonywać swoje obowiązki w formie pracy zdalnej (zgodnie z zaleceniami władz krajowych). Prosimy o wysyłanie wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e.kowalska@tig.turek.pl) lub o kontakt telefoniczny (665 998 899).

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.04.2020 - PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z KOMPETENCJI CYFROWYCH, NAJEM KOMPUTEROWYCH SAL SZKOLENIOWYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 03.06.2020 r. - ZAKUP PODRĘCZNIKÓW
WSTRZYMANIE FORM WSPARCIA 24.10.2020

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju, a w konsekwencji  możliwością organizowania zgromadzeń publicznych do 5 osób, zawieszamy realizację kursów i szkoleń w ramach projektu. 

Informacja o zmianach harmonogramów realizowanych kursów będzie przekazana wszystkim Uczestnikom mailowo oraz telefonicznie.