Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Profesjonalizacja usług doradczych Tureckiej Izby Gospodarczej na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” finansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”, w celu zachowania zasady konkurencyjności udzielanych zamówień, zwracam się, w trybie zapytania, o przedstawienie oferty, której przedmiotem jest realizacja na rzecz pracowników Tureckiej Izby Gospodarczej wysokospecjalistycznych usług doradczych zgodnie z zamieszczonym w załącznikach opisem przedmiotu zamówienia.

Pliki do pobrania

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl