W drodze do sukcesu – 6.2. WRPO Aktywizacja zawodowa

O PROJEKCIE

Dla kogo:

 • osoby powyżej 30 r.ż.,
 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),
 • osoby odchodzące z rolnictwa, bądź członkowie ich rodzin, podlegający ubezpieczeniu KRUS, zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (ZUS),
 • osoby spełniające min. jeden z warunków: osoby z niepełnosprawnościami, osoby
  w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat z wyższym wykształceniem.
 • Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie byłych uczestników projektów
  z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 Co oferujemy:

 • wsparcie doradcy zawodowego
 • szkolenie zawodowe kończące się egzaminem potwierdzającym nabyte kompetencje i kwalifikacje
 • stypendium szkoleniowe w kwocie 8,07 / godz.
 • 3 miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe 1306,85
 • wsparcie pośrednika pracy
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz na staż, wyżywienie podczas szkoleń

Kontakt:
tel. 63 289 18 89
e-mail: m.zasada@tig.turek.pl ; biuro@tig.turek.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPEWNIENIE CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Kaliskiej 47, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu przewidziano zapewnienie cateringu dla Uczestników Projektu.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usług.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik pobiorą Państwo treść rozeznania wraz z wstępnym formularzem ofertowym.  Zapraszamy do składania ofert. 

Rozeznanie rynku – catering

ROZEZNANIE RYNKU - PRZEPROWADZENIE POŚREDNICTWA PRACY

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu przewidziano zadanie związane z świadczeniem usług pośrednictwa pracy.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usług.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik pobiorą Państwo treść rozeznania wraz z wstępnym formularzem ofertowym.  Zapraszamy do składania ofert. 

Rozeznanie – Pośrednictwo pracy

WSTRZYMANIE FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z DNIEM 24.03.2020

W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz wszelkimi utrudnieniami powstałymi z zaistniałą sytuacją, informujemy, że do odwołania wstrzymujemy wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu prowadzone w trybie stacjonarnym.

Tym samym informujemy, że zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie. Personel projektu będzie wykonywać swoje obowiązki w formie pracy zdalnej (zgodnie z zaleceniami władz krajowych).

Prosimy o wysyłanie wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@tig.turek.pl lub m.zasada@tig.turek.pl) lub o kontakt telefoniczny (665 999 604, 665 999 663).

ROZEZNANIE RYNKU - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO PN. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu planowana jest organizacja szkolenia pn. Pracownik administracyjno-biurowy.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik pobiorą Państwo treść rozeznania wraz z wstępnym formularzem ofertowym.  Zapraszamy do składania ofert. 

Rozeznanie rynku – Pracownik administracyjno-biurowy

ROZEZNANIE RYNKU - OPIEKUN DZIECIĘCY / OSÓB ZALEŻNYCH

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu planowana jest organizacja szkolenia pn. Opiekun dziecięcy/Opiekun osób zależnych.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik pobiorą Państwo treść rozeznania wraz z wstępnym formularzem ofertowym.  Zapraszamy do składania ofert. 

Rozeznanie rynku – Opiekun osób zależnych

ROZEZNANIE RYNKU - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu planowana jest organizacja szkolenia pn. Pracownik biurowy z elementami kadr i płac.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik pobiorą Państwo treść rozeznania wraz z wstępnym formularzem ofertowym.  Zapraszamy do składania ofert. 

Rozeznanie rynku – Pracownik biurowy z elementami kadr i płac

WSTRZYMANIE FORM WSPARCIA Z DNIEM 24.10.2020

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju, a w konsekwencji  możliwością organizowania zgromadzeń publicznych do 5 osób, zawieszamy realizację kursów i szkoleń w ramach projektu. 

Informacja o zmianach harmonogramów realizowanych kursów będzie przekazana wszystkim Uczestnikom mailowo oraz telefonicznie. 

ROZEZNANIE RYNKU - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu planowana jest organizacja szkolenia pn. Konserwator terenów zielonych.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik pobiorą Państwo treść rozeznania wraz z wstępnym formularzem ofertowym.  Zapraszamy do składania ofert. 

Rozeznanie rynku – Konserwator terenów zielonych

ROZEZNANIE RYNKU - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIK BIUROWO-MAGAZYNOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu planowana jest organizacja szkolenia pn. Pracownik biurowo-magazynowy z obsługą komputera.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik pobiorą Państwo treść rozeznania wraz z wstępnym formularzem ofertowym.  Zapraszamy do składania ofert. 

Rozeznanie rynku – Pracownik biurowo-magazynowy z obsługą komputera