Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego – WRPO 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

O PROJEKCIE

 

Cel projektu

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Projekt realizowany w ramach programu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży

Lata realizacji

2020 – 2023

Wartość

1 087 744,80 PLN

Wartość dofinansowania

977 839,80 PLN – Kwota dofinansowania

Procent dofinansowania

90% – Kwota dofinansowania

Wartość środków wspólnotowych

924 583,08 PLN

 

Realizujący projekt:

 Turecka Izba Gospodarcza – partner wiodący udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerską):  394.950,38 zł

Powiat Turecki – partner udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerską) : 558.226,17 zł

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego – partner udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerska) : 24.663,25 zł

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu, to:

  1. Zespół Szkół Technicznych w Turku
  2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Turku

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: organizacja szkolenia operator koparko-ładowarki dla 5 osób.

zapytanie koparka 01.02.21
oferta koparka 01.02.21

Zapytanie ofertowe II grupa - koparko-ładowarka

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: organizacja szkolenia operator koparko-ładowarki dla 5 osób.

W ramach rozeznania rynku zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia kwalifikacyjnego pt. „Operator koparko-ładowarki kl. III”  (w tym m.in.: materiały szkoleniowe, badania lekarskie, zapewnienie sal, niezbędnego sprzętu, zatrudnienie trenera/instruktora, koszt egzaminu państwowego).

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”, Nr RPWP.08.03.01-30-0031/19.

 

Formularz rozeznania rynku oraz wzór umowy znajduje się w załączniku.

 

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi do dn. 20.01.2022r. do godz. 15.30 za pośrednictwem poczty elektronicznej (k.gorski@tig.turek.pl), poczty tradycyjnej, lub dostarczenie formularza szacowania do skrzynki przy sekretariacie (pok. nr 2) w siedzibie biura TIG przy ul. Żeromskiego 37 w Turku.

 

zapytanie koparka II gr. 2022

Wzór umowy na przeprowadzenie szkolenia koparko-ładowarki

Zapytanie ofertowe z dn. 22.02.2022r. II grupa - koparko-ładowarka

Szanowni Państwo,

W ramach rozeznania rynku zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia kursu  kwalifikacyjnego pt. „Operator koparko-ładowarki kl. III”  (w tym m.in.: materiały szkoleniowe, badania lekarskie, zapewnienie sal, niezbędnego sprzętu, zatrudnienie trenera/instruktora, koszt egzaminu państwowego).

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”, Nr RPWP.08.03.01-30-0031/19.

 

Formularz rozeznania rynku znajduje się w załączniku.

 

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi do dn. 1.03.2022r. do godz. 15.30 za pośrednictwem poczty elektronicznej (k.gorski@tig.turek.pl), poczty tradycyjnej, lub dostarczenie formularza szacowania do skrzynki przy sekretariacie (pok. nr 2) w siedzibie biura TIG przy ul. Żeromskiego 37 w Turku.

Zapytanie szkolenie koparko-ładowarka luty