Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego – WRPO 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

O PROJEKCIE

 

Cel projektu

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Projekt realizowany w ramach programu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży

Lata realizacji

2020 – 2023

Wartość

1 087 744,80 PLN

Wartość dofinansowania

977 839,80 PLN – Kwota dofinansowania

Procent dofinansowania

90% – Kwota dofinansowania

 

Realizujący projekt:

 Turecka Izba Gospodarcza – partner wiodący udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerską):  394.950,38 zł

Powiat Turecki – partner udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerską) : 558.226,17 zł

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego – partner udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerska) : 24.663,25 zł

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu, to:

  1. Zespół Szkół Technicznych w Turku
  2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Turku

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: organizacja szkolenia operator koparko-ładowarki dla 5 osób.

zapytanie koparka 01.02.21
oferta koparka 01.02.21