GZ – Ubezpieczenia

Uprzejmie informujemy, iż 1 marca br. Turecka Izba Gospodarcza podpisała porozumienie o współpracy z firmą brokerską MENTOR S.A  która jest operatorem Grupy Zakupowej Ubezpieczeń. W ramach nawiązanej współpracy Mentor S.A. oferuje przedsiębiorcom zrzeszonym w TIG kompleksową i fachową obsługę w zakresie::

  • działania jako doradca ubezpieczeniowy na rzecz i w imieniu Klienta:
  • świadczenie usługi doradztwa w sferze ubezpieczeń majątkowych i na życie oraz w zakresie prawa ubezpieczeniowego;
  • pomoc w zarządzaniu ryzykiem, opracowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych dobierając najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia dla Klienta;
  • reprezentacja Klienta w kontaktach z ubezpieczycielami;
  • pomoc w wyborze ubezpieczyciela, negocjacjach z zakładami ubezpieczeniowymi, organizacji przetargów;
  • pośrednictwo  w zawieraniu umów ubezpieczenia;
  • prowadzenie profesjonalnej administracji ubezpieczeniowej;
  • aktywny udział w całościowym procesie likwidacji zaistniałych u Klienta szkód ubezpieczeniowych i w procedurach windykacyjnych;
  • monitoring rynku ubezpieczeniowego, szczególnie w zakresie bieżącej analizy ofert i oceny standingu finansowego zakładów ubezpieczeń;
  • świadczenie dla pracowników Klienta usługi szkoleniowe, seminaryjnych i edukacyjnych w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i technik obsługi.

 

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl