GZ -Energia

W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 roku nabywcy energii elektrycznej uzyskali prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Jest to wynikiem realizacji zasady TPA (Third Party Access) umożliwiającej korzystanie z sieci dystrybucyjnej innym podmiotom handlującym energią elektryczną. W tym momencie aż 15,7 mln klientów na rynku ma prawo wolnego wyboru dostawcy energii elektrycznej.Uwolniony rynek zakupu energii elektrycznej spowodował, iż można i trzeba optymalizować jeden z największych kosztów funkcjonowania firm. Jak wiemy, dziś wiele firm oferuje zakup energii elektrycznej, co umożliwia uzyskanie lepszych warunków renegocjacji zakupu tego medium.

Partnerem biznesowym Tureckiej Izby Gospodarczej w tym sektorze jest firma POLKOMTEL Sp. z o.o., która przedstawiła atrakcyjną i korzystną ofertę sprzedaży energii elektycznej dla podmiotów zrzeszonych w TIG.

Do przedmiotowego projektu optymalizacyjnego przystąpiło już  47 przedsiębiorców oraz 4 Jednostki Samorządu Terytorialnego, tworząc wspólnie grupę dysponującą ponad 160 Punktami Poboru Energii.

Wielkość zapotrzebowania GZ na energię elektryczną wyznacza siłę negocjacyjną podczas negocjacji cen. Grupa zakupowa budowana jest na zasadach partnerstwa firm w niej zawartych dla osiągnięciu wspólnego celu. W grupie zakupowej uczestnik może liczyć na znacznie niższe ceny energii, ponieważ w negocjacji uczestniczą reprezentanci, którzy mają zdolność pertraktacji i dużą wiedzę na temat rynku energii, a także dbają o poprawne przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej. Turecką Izbę Gospodarczą reprezentuje Koordynator GZ, a potencjalnego sprzedawcę Indywidualny Opiekun GZ, który sprawuje pieczę nad interesami przedsiębiorców przez cały okres obowiązywania umowy.

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani skorzystaniem z dostępnej oferty zobowiązani są do wypełnienia deklaracji przystąpienia do grupy oraz dostarczenia do biura TIG  skanu faktur za energię  za ostatnie 2 miesiące rozliczeniowe. Przystąpienie do grupy zakupowej Energii nie wiąże się
z żadnymi kosztami.

Przydatne linki:

http://www.maszwybor.ure.gov.pl/

http://www.plus.pl/dla-firm/energetyka

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl