Zapytanie o cenę przygotowania projektu oraz wydruku plakatów

ZAPYTANIE O CENĘ

Turecka Izba Gospodarcza w związku z realizacją projektu Rowerem przez krainę LGD T.U.R., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i planowaniem zakupu plakatów promujących projekt zwraca się z zapytaniem o cenę w/w usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

L.p.

Nazwa i opis produktu

Ilość

1. Przygotowanie projektu oraz wydruk plakatów promujących projekt.

Specyfikacja plakatów:

– format a3,

– papier kreda 135g,

– nadruk 4+0

 

 

10 sztuk

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez wskazania przyczyny.
Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: biuro@tig.turek.pl, faksem na numer 63 289 18 89 lub pisemnie na adres Tureckiej Izby Gospodarczej.

Miejsce składania ofert:

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek

Termin składania ofert:

30.05.2013 r. do godziny 14.00.
Kryteria oceny oferty:

– cena 100%
Kryteria formalne:

Oferta podlega ocenie tylko wtedy, gdy jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Do 12.06.2013 r. do godziny 10.00. Wykonawca przedłoży wraz z przedmiotem zamówienia fakturę VAT z 14 dniowym przelewowym terminem płatności. Płatność nastąpi we wskazanym terminie rachunku Zamawiającego.
Miejsce realizacji zamówienia:

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek

Pliki do pobrania

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl