Zapytanie o cenę dostarczenia materiałów szkoleniowych

ZAPYTANIE O CENĘ

Turecka Izba Gospodarcza w związku z realizacją projektu Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i planowaniem zakupu materiałów szkoleniowych zwraca się z zapytaniem o cenę w/w usługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

L.p.

Nazwa i opis produktu

Ilość

1. Materiały szkoleniowe na które składają się:

– Wydruk i oprawa materiałów szkoleniowych, zgodnie z wzorem, który znajduje się w załączeniu.

– zakup długopisów z podwójnym grawerem (1 strona napis „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.”, z drugiej strony loga Unii Europejskiej LEADER, Tureckiej Izby Gospodarczej i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – wszystkie loga znajdują się w nagłówku i stopce materiałów szkoleniowych)

– notatniki (wielkość a4, ilość stron 30)

30 sztuk

30 sztuk

30 sztuk

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez wskazania przyczyny.

 

Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: biuro@tig.turek.pl, faksem na numer 63 289 18 89 lub pisemnie na adres Tureckiej Izby Gospodarczej.
Miejsce składania ofert:

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek
Termin składania ofert:

19.07.2013 r. do godziny 14.00.
Kryteria oceny oferty:

– cena 100%
Kryteria formalne:

Oferta podlega ocenie tylko wtedy, gdy jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia:

Do 22.07.2013 r. do godziny 14.00. Wykonawca przedłoży wraz z przedmiotem zamówienia fakturę VAT z 14 dniowym przelewowym terminem płatności. Płatność nastąpi we wskazanym terminie rachunku Zamawiającego.
Miejsce realizacji zamówienia:

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl