Zapytanie o cenę dostarczenia czapek (bejsbolówek) z nadrukiem

ZAPYTANIE O CENĘ

Turecka Izba Gospodarcza w związku z realizacją projektu Rowerem przez krainę LGD T.U.R., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i planowaniem zakupu czapek (bejsbolówek) z nadrukiem zwraca się z zapytaniem o cenę w/w usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

L.p.

Nazwa i opis produktu

Ilość

 

1.

Zakup czapek (bejsbolówek) z nadrukiem.

Nadruk zawiera nazwy projektu oraz loginy zgodne z wymaganiami dla Małych Projektów.

 

 

200 sztuk

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez wskazania przyczyny.

Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: biuro@tig.turek.pl, faksem na numer 63 289 18 89 lub pisemnie na adres Tureckiej Izby Gospodarczej.

Miejsce składania ofert:

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek

Termin składania ofert:

07.06.2013 r. do godziny 14.00.
Kryteria oceny oferty:

– cena 100%
Kryteria formalne:

Oferta podlega ocenie tylko wtedy, gdy jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Do 14.08.2013 r. do godziny 14.00.
Miejsce realizacji zamówienia:

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek

Pliki do pobrania

Formularz cennik

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl