Zaproszenie do udziału w rajdzie rowerowym szlakami Gminy Brudzew

Szanowni Państwo,

Turecka Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza do udziału w ostatnim Rajdzie Rowerowym szlakami Gminy Brudzew, realizowanym w ramach projektu „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  który odbędzie się w dniu 28 września b.r.

Tradycyjnie, początek rajdu zaplanowany został na godzinę 9:00 z parkingu znajdującym przy biurze Tureckiej Izbie Gospodarczej, Turek, ul. Kaliska 47

Celem organizowanej imprezy będzie poznanie gminy Brudzew, tj. szlaków rowerowych, a także atrakcji turystyczno-krajoznawczych znajdujących się na jej terenie, promowanie zdrowego, aktywnego wypoczynku oraz integracja mieszkańców zamieszkujących obszary powiatu tureckiego. W programie imprezy przewidziany jest również m.in. przystanek z poczęstunkiem w parku w Kolnicy znajdującym się w pobliżu dawnej Wozowni, w której obecnie znajduje się Gminny Ośrodek Kultury.

Do udziału w imprezie serdecznie zapraszamy członków Tureckiej Izby Gospodarczej wraz z rodzinami oraz wszystkich mieszkańców Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Turkowskiej Unii Rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w rajdzie, prosimy o dokonywanie zgłoszeń pod numerem telefonu 63 289 18 89lub drogą mailową na adres biuro@tig.turek.pl.

W celach organizacyjnych (zakup polisy ubezpieczeniowej), prosimy o dokonywanie zgłoszeń najpóźniej do dnia 27 września b.r. do godziny 12.00.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl