Wynik postępowania w trybie zasady konkurencyjności/ zapytania ofertowego

Turecka Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, iż w  odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące ogłoszonych postepowań  zgodnie z zasadą konkurencyjności  dot. realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim” ogłasza wyniki następujących zapytań ofertowych:

A) Zapytanie ofertowe 1/8.1.2/17 z dnia 30.05.2017 r. : w wyniku zakończenia procedury wyboru wybrana została najkorzystniejsza oferta przesłana przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich (ul. Sukiennicza 6/1, 87-700 Toruń)

B) Zapytanie ofertowe 2/8.1.2/17 z dnia 30.05.2017 r. : w wyniku zakończenia procedury wyboru wybrana została najkorzystniejsza oferta przesłana przez DIR COMPUTER Sebastian Choinka (ul. Żeromskiego 16, 62-700 Turek)

C) Zapytanie ofertowe 3/8.1.2/17 z dnia 30.05.2017 r. : w wyniku zakończenia procedury wyboru wybrana została najkorzystniejsza oferta przesłana przez DIR COMPUTER Sebastian Choinka (ul. Żeromskiego 16, 62-700 Turek)

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferenci złożyli najkorzystniejsze oferty pod kątem wskazanego kryterium (cena 90%, gwarancja odroczenia płatności rachunku/faktury na min. 30 dni 10%). Wszystkie najkorzystniejsze oferty uzyskały w ocenie 100 pkt  i na tej podstawie dokonano wyboru Wykonawców.

Z wybranymi Zleceniobiorcami zostanie podpisana umowa na wzorach stosowanych przez Zleceniodawcę.

 

Wyniki zapytania ofertowego  1/8.1.2/19

Zapytanie ofertowe 1/8.1.2/19 z dnia 16.09.2019 r. : w wyniku zakończenia procedury wyboru wybrana została najkorzystniejsza oferta przesłana przez Edu-Host Sp. z o.o. (ul. Sienkiewicza 40, Łodź)

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl