Wynik postępowania w trybie zasady konkurencyjności

Turecka Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące ogłoszonego postepowania  zgodnie z zasadą konkurencyjności  dot. realizacji na rzecz pracowników Tureckiej Izby Gospodarczej wysokospecjalistycznych usług doradczych zgodnie z zamieszczonym opisem przedmiotu zamówienia – w 9 częściach:

Część 1 zamówienia „System wczesnego ostrzegania”

Część 2 zamówienia „Zarządzanie projektami”

Część 3 zamówienia „Pomoc publiczna”

Część 4 zamówienia „Pozyskiwanie kapitału i inwestorów”

Część 5 zamówienia „Biuro obsługi inwestora”

Część 6 zamówienia „Biuro eksportowe”

Część 7 zamówienia „Marketing internetowy”

Część 8 zamówienia „Zamówienia publiczne dla MMSP”

Część 9 zamówienia „Programowanie Apex”

wpłynęło 11 ofert.

Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

  1. Najkorzystniejsze oferty zostały złożone przez:

CZĘŚĆ 1 SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

1.

DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

CZĘŚĆ  2 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

1.

ProjektEvo Michał Bryndel

ul. Świetlana 19, 91-490 Łódź

CZĘŚĆ 3 POMOC PUBLICZNA

1.

DGA Optima Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

CZĘŚĆ 4 POZYSKIWANIE KAPITAŁU I INWESTORÓW

1.

Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

CZĘŚĆ 5 BIURO OBSŁUGI INWESTORA

1.

Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

CZĘŚĆ 6 BIURO EKSPORTOWE

1.

Business architect Michał Krzywiak

ul. Niedbalskiego 6, 61-422 Poznań

CZĘŚĆ 7 MARKETING INTERNETOWY

1.

Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

CZĘŚĆ 8 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA MSP

1.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Mielcarski

ul. Kardynała Wyszyńskiego 14/24,
62-700 Turek

CZĘŚĆ 9 PROGRAMOWANIE APEX

1.

InfoBase Systemy Informatyczne Sp. j.

M. Milczarek i wspólnicy

ul. Towarowa 9, 62-700 Turek

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl