Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej III – 6.2. WRPO Aktywizacja zawodowa

O PROJEKCIE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
WSTRZYMANIE FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz wszelkimi utrudnieniami powstałymi z zaistniałą sytuacją, informujemy, że do odwołania wstrzymujemy wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu prowadzone w trybie stacjonarnym. Tym samym informujemy, że zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie.

Personel projektu będzie wykonywać swoje obowiązki w formie pracy zdalnej (zgodnie z zaleceniami władz krajowych).

Prosimy o wysyłanie wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@tig.turek.pl lub m.zasada@tig.turek.pl) lub o kontakt telefoniczny (665 999 604, 665 999 663).