Szkolenie w projekcie AGRO

Szkolenie w projekcie „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

10 marca 2015 r. został zakończony kolejny etap usługi systemowej. Szkolenie nt. „Efektywne działania marketingowe  podstawą sukcesu firm z branży  przetwórstwa rolno-spożywczego”  było skierowane dla właścicieli czy menedżerów zakładów. Łącznie wzięło w  nim udział  25 przedstawicieli przedsiębiorstw  zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zostało zorganizowane w formie zamkniętej w dwóch terminach: 17-18.02.2015 r. oraz 09-10.03.2015 r. w Hotelu Olsza *** w Olszówce. Usługę szkoleniową realizowali trenerzy: Paweł Kacprzak oraz Paweł Frątczak. Zakres szkolenia tworzyły następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia z zakresu marketingu i sprzedaży, specyfika marketingu w branży rolno-spożywczej, podstawowe elementy i zasady  analizy rynku i przygotowania planu marketingowego, zasady implementacji planu marketingowego, źródła pozyskiwania finansowania i pozafinansowego wsparcia dla firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego w tym środków publicznych.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl