Szkolenie w projekcie AGRO 17-18.08.2015

Szanowni Państwo

Turecka Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, iż realizując projekt pn. „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  organizuje jedno dwudniowe szkolenie w ramach etapu IV usługi pt. Efektywne działania marketingowe podstawą sukcesu firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, które odbędzie się 17-18 sierpnia 2015 r. w Hotelu OLSZA*** Olszówka 2b, 62-731 w Przykonie. Kosnultantami-szkoleniowcami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkolenia są Paweł Kacprzak i Paweł Frątczak.

Zakres szkolenia tworzyły następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia z zakresu marketingu i sprzedaży, specyfika marketingu w branży rolno-spożywczej, podstawowe elementy i zasady  analizy rynku i przygotowania planu marketingowego, zasady implementacji planu marketingowego, źródła pozyskiwania finansowania i pozafinansowego wsparcia dla firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego w tym środków publicznych.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl