System Wczesnego Ostrzegania

Przygotowania do świadczenia nowej usługi w Tureckiej Izbie Gospodarczej trwają…..

Turecka Izba Gospodarcza wdraża nową usługę w zakresie systemu wczesnego ostrzegania (SWO). Jest to system informacyjny stosowany w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w którym zbierane, przetwarzane i udostępniane są określone informacje przeznaczone dla kierownictwa najwyższego szczebla przedsiębiorstwa.

System wczesnego ostrzegania (SWO) w przedsiębiorstwie ma za zadanie zapobiec utracie kondycji finansowej firmy. Umożliwia wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. Poprzez ciągły monitoring pozwala na wykrycie błędów w zarządzaniu przedsiębiorstwem potwierdzonych określonym poziomem wskaźników. System taki wskazuje na przyczyny niekorzystnych stanów finansowych. Ponadto daje on możliwość określenia kierunków poprawy przyszłej sytuacji finansowej. Posiadanie takiego systemu wpływa na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

W chwili obecnej pracownicy biura TIG pozyskują specjalistyczną wiedzę w dziedzinie SWO stając się niezależnymi ekspertami.

Już niebawem przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z kolejnej nowatorskiej usługi Biura TIG !!!!!

Usługa doradcza wdrażana w ramach projektu ” Profesjonalizacja usług doradczych Tureckiej IZby Gospodarczej na rzecz inkubacji przedsiebiorstw” , Działanie 1.3.2.WRPO.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl