Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Od połowy listopada br. w ofercie Krajowego Systemu Usług dostępna jest na stałe usługa doradczo-szkoleniowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów, skierowana do mikro- i małych przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę 8 ośrodków realizujących usługę. W Wielkopolsce jest to Turecka Izba Gospodarcza. Doradztwo będzie dofinansowane przez PARP w aż 70%.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z oferty KSU, mogą liczyć na wysoki standard usług oraz wsparcie profesjonalnych doradców, którzy pomogą im spojrzeć na własną firmę z dystansem. Celem nowej usługi systemowej jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie jego zdolności operacyjnych oraz wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

Usługa będzie świadczona w kilku etapach. W ramach pierwszego etapu zostanie przeprowadzony audyt marketingowy przedsiębiorstwa, czyli analiza sytuacji rynkowej firmy. Będzie on stanowił podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego. Następnie konsultanci KSU, w ramach drugiego etapu, jakim jest doradztwo strategiczne, zaproponują co najmniej 5 wykonawczych programów marketingowych zapisanych w formie praktycznych działań.

Kolejnym etapem będzie asysta w procesie wdrażania uprzednio przygotowanych programów marketingowych. Uzupełniającym punktem usługi systemowej będzie szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania go we własnym przedsiębiorstwie oraz monitorowania jego realizacji.

– Duże firmy mają wielkie działy marketingu, gdzie kilkanaście osób opracowuje, a następnie wdraża strategię sprzedaży. Mali przedsiębiorcy o takich luksusach mogą jedynie pomarzyć. Oferta KSU jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia dofinansowane na doradztwo marketingowe oraz najwyższą jakość usług. Profesjonalni, świetnie przeszkoleni konsultanci pomogą małym firmom nie tylko przygotować aż 5 wykonawczych programów sprzedaży, ale także będą asystować przy procesie ich wdrażania. – mówi kierownik projektu Sylwia Kordylewska  z Tureckiej Izby Gospodarczej.

Realizacja usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży  produktów  dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem specyfiki funkcjonwania przedsiębiorstwa klienta w zakresie realizacji działań marketingowych i sprzadażowych oraz identyfikacją obszarów problemowych, które zostaną poddane analizie w dalszej części usługi.

Ostatnim – IV etapem – usługi jest szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień marketingu, budowania planu marketingowego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Szkolenie w formie zamkniętej ogranizowane będzie w dwóch terminach 17-18 luty 2015 r.  oraz 09 -10.03.2015 r. w Hotelu Olsza *** w Olszówce.
W zakres szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

– podstawowe pojęcia z zakresu marketingu i sprzedaży,

– specyfika marketingu  w branży rolno-spożywczej,

– podstawowe elementy i zasady  analizy rynku i przygotowania planu marketingowego,

– zasady implementacji planu marketingowego,

– źródła pozyskiwania finansowania i pozafinansowego wsparcia dla firm z branży przetwóstwa rolno-spożywczego w tym środków publicznych.
W ramach projektu usługi doradcze świadczą następujący konsultanci:

– Aleksandra Zielińska,

– Mieczysław Zieliński,

– Sylwia Kordylewska,

– Dariusz Hornik,

– Dorota Zgaińska-Stroińska.
Usługę szkoleniową realizują:

– Paweł Frątczak,

– Paweł Kacprzak.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu:

Sylwia Kordylewska – kierownik projektu AGRO – 665 998 999

Ewa Kowalska – sekretarz projektu AGRO – 665 998 899

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl