Relacja z postępów w realizacji projektu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, dobiega końca realizacja projektu „Filmoteka w Gminie Turek”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na tzw. Małe projekty.”

Informujemy, iż zgodnie z założeniami, zakończyły się już warsztaty dotyczące przedsiębiorczości, które odbywały się na przełomie grudnia 2012r. oraz stycznia 2013r. Podczas 9 godzin warsztatów, młodzież miała możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami z tematyki przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie uczyli się również m.in. pisania CV oraz listu motywacyjnego, a więc podstawowych umiejętności niezbędnych podczas ubiegania się o pracę. Dowiedzieli się też jak napisać dobry biznesplan oraz jak krok po kroku zarejestrować własną działalność gospodarczą.

W bieżącym tygodniu zakończyły się również spotkania z historią, kulturą i sztuką Gminy Turek. Podczas zajęć młodzież oprócz poznania historii Gminy Turek i regionu tureckiego miała również możliwość zapoznania się z najważniejszymi zabytkami, walorami przyrodniczymi oraz obiektami rekreacyjno-sportowym, które znajdują się na jego obszarze. Zrealizowane zajęcia mają pomóc młodzieży w przygotowaniu filmów promujących Gminę Turek.

Obecnie dobiegają końca warsztaty filmowe. Do dnia dzisiejszego zrealizowane zostały 24 godziny warsztatów, podczas których młodzież oprócz podstawowej techniki nagrywania filmów krótkometrażowych poznała m.in. najważniejsze pojęcia używane w trakcie ich kręcenia. W pozostałej części warsztatów uczniowie skupią się na tworzeniu scenariuszy do filmów oraz ich kręceniu. Wszystkie filmy przygotowane przez uczestników warsztatów wezmą udział w konkursie filmowym.

Jego rozstrzygnięcie planowane jest podczas posiedzenia kapituły konkursowej w pierwszych tygodniach marca. Wtedy też zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca projekt, podczas której zaprezentowane zostaną etiudy filmowe przygotowane przez uczniów. Zgodnie z założeniami projektu twórcy najlepszych filmów zostaną nagrodzeni.

O wynikach konkursu poinformujemy Państwa na łamach naszej strony internetowej. Za jej pośrednictwem będą mogli Państwo obejrzeć również wszystkie filmy przygotowane przez młodzież. Tymczasem zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu promującego „Filmotekę w Gminie Turek”, który znaleźć mogą Państwo pod adresem internetowym:

http://www.tvkonin.pl/index.php/turek-aktualosci/12655-sodkow-nakrcona-gmina

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z warsztatów.

Koordynator Projektu
Tobiasz Guźniczak

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl