Projekt „Rowerem przez krainę LGD T.U.R. zakończony

Uprzejmie informujemy, iż zakończyła się realizacja projektu „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.”, który był realizowany przez Turecką Izbę Gospodarczą w miesiącach czerwiec-październik. Przypomnijmy, iż udział w projekcie był całkowicie bezpłatny dla uczestników – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na tzw. Małe projekty”.

Głównym celem zrealizowanego już projektu, był rozwój turystyki i rekreacji poprzez organizację rajdów rowerowych oraz promocję lokalnych walorów turystyczno-krajoznawczych i aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców z obszaru LGD T.U.R. W ramach projektu, zgodnie z założeniami zorganizowane zostały 4 rajdy rowerowe szlakami Gmin: Turek, Władysławów, Malanów i Brudzew.

Podczas każdego z rajdów uczestnicy mieli możliwość poznać obszar Lokalnej Grupy Działania, a w szczególności ścieżki rowerowe oraz atrakcje turystyczne znajdujące się na jej obszarze. Rajdy były również doskonałą okazją do integracji mieszkańców z obszaru LGD. Organizator na trasie rajdów zapewniał uczestnikom przewodnika, opiekę medyczną, ubezpieczenie oraz catering z tradycyjnymi lokalnymi potrawami.

Projekt oprócz promocji lokalnych walorów turystyczno-krajoznawczych i ścieżek rowerowych, miał przyczynić się również do wzmożenia aktywności turystyczno-rekreacyjnej mieszkańców. Frekwencja podczas rajdów może świadczyć o tym, iż niniejszy cel udało się zrealizować.

Zorganizowane wycieczki rowerowe pokazały również, iż powiat turecki leży na bardzo atrakcyjnych terenach pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Na terenie Lokalnej Grupy Działania znaleźć można wiele ciekawych ścieżek rowerowych, przemierzając które można zdobyć wiele istotnych informacji dotyczących historii czy też przyrody całego regionu..

Mamy nadzieję, że wzorem zorganizowanych rajdów rowerowych pozostali mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania, którzy nie wzięli w nich udziału, będą chcieli poznawać zakątki swoich i sąsiednich gmin, które są zdecydowanie niezwykle urokliwe.

 

W ramach projektu przygotowane zostały również ulotki promujące odwiedzone gminy. W ulotkach tych znaleźć można informacje o ich najważniejszych zabytkach, a także o ścieżkach rowerowych znajdujących się na ich terenach.

Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną wersją ulotek, którą załączamy do niniejszej wiadomości. Wersje wydrukowane można zdobyć w biurze Tureckiej Izby Gospodarczej przy ulicy Kaliskiej 47, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dziękujemy za aktywny udział we wszystkich zorganizowanych rajdach i już dziś zachęcamy do udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez Turecką Izbę Gospodarczą.

 

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl