Projekt „Profesjonalizacja usług doradczych Tureckiej Izby Gospodarczej na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” rozpoczęty!

Miło nam poinformować, iż od października 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Profesjonalizacja usług doradczych Tureckiej Izby Gospodarczej na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”. finansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.2. WRPO „Porawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”.

Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia przez Turecką Izbę Gospodarczą nowej/upepszonej oferty komercyjnych usług dotychczas nie świadczonych przez TIG, tj.:

1. Systemu wczesnego ostrzegania – doradztwo dla firm w zakresie ich wsparcia w sytuacjach kryzysowych, wynikająca m.in. z możliwości jakie daje ustawa Prawo Restrukturyzacyjne.

2. Zarządzanie projektami – doradztwo z metodyki zarządzania projektami wg założeń PRINCE2®.

3. Pomocy publicznej – doradztwo w obszarze wsparcia inkubowanym firmom w tematyce pomocy publicznej.

4. Pozyskiwania kapitału i inwestorów – wsparcie firm w pozyskiwaniu kapitału i inwestorów.

5. Obsługi inwestora – zapewnienie wsparcia w tematyce związanej z obsługą inwestora.

6. Eksportu produktów – usługa doradcza wspierająca przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem firmy poprzez eksport.

7. Marketing internetowy – doradztwo w zakresie planowania i rozwoju marketingu internetowego obszaru działalności firm.

8. Zamówień publicznych dla MMSP – doradztwo w zakresie sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych.

9. Programowania dla firm – tworzenie aplikacji internetowych współpracujących z bazą danych.

Dofinansowanie projektu z UE 594 000,40

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl