Projekt Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R. zakończony

Uprzejmie informujemy, iż zakończyła się realizacja projektu „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.”, który był realizowany przez Turecką Izbę Gospodarczą w miesiącach czerwiec-wrzesień 2013 roku. Realizacja projektu była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na tzw. Małe projekty”.

Głównym celem projektu była organizacja czasu wolnego i promocja aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia, a także kształtowanie wśród uczestników projektu zasad prawidłowego odżywiania, poprzez organizację kursów Nordic Walking i spotkań z dietetykiem.

Grupą docelową projektu były osoby mieszkające na terenach Gmin wchodzących w skład LGD – zarówno osoby do 26 roku życia, jak i osoby powyżej 26 roku życia.

W ramach projektu zorganizowane zostały spotkania z dietetykiem oraz zajęcia z Nordic Walking dla dwóch grup 15-osobowych.

Podczas spotkań z dietetykiem uczestniczki miały możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się. W ramach niniejszych warsztatów zorganizowane zostały również indywidualne spotkania, podczas których przeprowadzone zostały analizy masy ciała uczestników oraz udzielone zostały wskazówki żywieniowe na okres kursów oraz po ich zakończeniu.

W trakcie zajęć z Nordic Walking uczestniczki oprócz poprawienia swojej kondycji fizycznej, miały możliwość poznania prawidłowej techniki marszu oraz struktury treningu NW. Zajęcia te odbywały się pośród przyrody znajdującej się na obszarze LGD T.U.R., dzięki czemu organizator dał kursantkom możliwość zapoznania się z lokalnymi walorami, w tym ze szlakami rowerowymi i pieszymi znajdującymi się na obszarze LGD T.U.R.

Ostatnim etapem zrealizowanego projektu było przygotowanie ulotek promujących Nordic Walking, jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. W treści ulotki, oprócz korzyści wynikających z uprawiania NW oraz wskazówek dotyczących prawidłowej techniki marszu, znalazły się również przykładowe ćwiczenia, jakie można wykonywać przy użyciu kijków. Elektroniczna forma ulotki została załączona do niniejszej wiadomości. Formę papierową ulotki odebrać można w biurze Tureckiej Izby Gospodarczej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za aktywny udział w organizowanych zajęciach i już dziś zachęcamy do udziału w imprezach, które będą realizowane przez Turecką Izbę Gospodarczą.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl