Projekt AGRO zakończony sukcesem

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż Turecka Izba Gospodarcza zakończyła realizację projektu pn. „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

W okresie trwania projektu tj. od 27 listopada 2014 roku do 30 września 2015 r., zgodnie z założonym wskaźnikiem, wsparciem zostało objętych 40 firm z sektora miko i małych przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym. Jest to jednoznaczne z wyświadczeniem dla owych firm 40 usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów przez 9 konsultantów. Elementem usługi było również szkolenie pt. „Efektywne działania marketingowe podstawą sukcesu firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”. Do udziału w szkoleniu zobligowani byli właściciele, menadżerowie bądź kierownicy firm-beneficjentów ostatecznych.

Turecka Izba Gospodarcza pragnie podziękować wszystkim konsultantom za współpracę, a beneficjentom ostatecznym  życzy pomyślnego rozwoju firmy.

 

Sekretarz Projektu AGRO

Ewa Kowalska

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl