Od października 4 szkoły z naszego powiatu odczuwają efekty udziału w  projekcie „Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim” współfinansowanego z środków UE w ramach WRPO działanie 8.1.2.  Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez realizację rozwijających zajęć pozalekcyjnych i doposażenie pracowni przedmiotowych.
W szkołach realizowany jest obszerny wachlarz zajęć przy wykorzystaniu bardzo bogatego zestawu pomocy dydaktycznych. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali udział w zajęciach, dlatego udało nam się powołać wiele grup realizujących zajęcia rozwijające, wyrównawcze czy skierowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia odbywają się w ciekawych formach: warsztatów, kół zainteresowań czy projektów. Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszą się laboratoria z biologii, na których uczniowie poznają praktyczne aspekty otaczającego nas świata. Nowością są zajęcia naukowo-techniczne, podczas których młodzież uczy się programowania w języku JavaScript korzystając z platformy internetowej CodeCombat.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiony również pakiet doradztwa zawodowego. Indywidualne zajęcia będą polegały na przeprowadzaniu i analizie innowacyjnych testów MBS. Poprzez metodykę testów, uczniowie dowiedzą się jakie mają predyspozycje zawodowe, gdzie są ich mocne i słabe strony i na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie procesu edukacji (z uwzględnieniem rynku pracy w naszym województwie). Na podstawie przeprowadzonej analizy uczeń dowie się o wszystkich swoich słabych i mocnych stronach, otrzyma rekomendacje od doradcy zawodowego i będzie mógł świadomie dokonać wyboru dalszej ścieżki edukacji.